My Beach Our Planet

     

My Beach Our Planet

My Beach Our Planet

My Beach Our Planet

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης (εφεξής αποκαλούμενοι «Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας www.mybeachourplanet.gr και όλο το περιεχόμενο αυτής (εφεξής αποκαλούμενη «Ιστοσελίδα»), όπως παρέχεται από την εταιρεία PERNOD RICARD HELLAS ΑΒΕΕ, ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη επί της παρόδου Ναυμαχίας Έλλης 119 και διατηρεί υποκατάστημα επί της Λ. Ανθούσας στην Παλλήνη Αττικής, 153 51 Ελλάδα.

Παρακαλούμε πολύ διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους Χρήσης προτού κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους Χρήσης, δε δικαιούστε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης, αποδέχεστε την εν λόγω τροποποίηση των Όρων Χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε κατά καιρούς και κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια τους παρόντες όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε φορά που θα  κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας θα ισχύει η τρέχουσα εκδοχή των όρων Χρήσης. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα και να εξετάζετε του πρόσφατους όρους Χρήσης. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης, αποδέχεστε την εν λόγω τροποποίηση των Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η παρούσα Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό κάθε κειμένου, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, ήχου, βίντεο (με ή χωρίς ήχο), λογισμικού καθώς και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου, προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους. Εμείς έχουμε την κυριότητα και/ή το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσιών, σχεδίου και υποδείγματος, ευρεσιτεχνίας, δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, βάσεων δεδομένων και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους Χρήσης, η χρήση της Ιστοσελίδας δεν σας παρέχει δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου, στοιχείων ή υλικών στα οποία μπορεί να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Η αναπαραγωγή του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται για προσωπική χρήση και μόνο. Η με οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική αναπαραγωγή για εμπορικού σκοπούς καθώς επίσης και η αναμετάδοση, προσαρμογή, μετάφραση και/ ή τροποποίηση, μερική ή ολική, ή διανομή σε άλλη ιστοσελίδα της Ιστοσελίδας ή ενός ή περισσότερων τμημάτων της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Pernod Ricard Hellas ή των δικαιοπαρόχων μας απαγορεύεται αυστηρά, με εξαίρεση τις φωτογραφίες τύπου που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Νέα» και συνιστά προσβολή κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου 2121/1993 για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει, αλλά και κάθε άλλου σχετικού ελληνικού νόμου.

Επιτρεπόμενη Χρήση

Επιτρέπεται η λήψη Περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε απομάκρυνση, αλλαγή ή συγκάλυψη των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των δικαιωμάτων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται η διανομή, τροποποίηση, αντιγραφή, μετάδοση,  εμφάνιση, εκ νέου χρήση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, χορήγηση άδειας, μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την έγγραφη άδεια της Pernod Ricard Hellas. Ως όρο για την πρόσβαση και χρήση της παρούσας τοποθεσίας, δεσμεύστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα τοποθεσία με οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, καθώς και ότι δε θα χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα πληροφορήσετε την Pernod Ricard Hellas  αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από τρίτους.

Βιντεοσκόπηση/Φωτογράφηση

Η PERNOD RICARD HELLAS έχει το δικαίωμα να καταγράψει και να χρησιμοποιήσει την εικόνα/εμφάνιση συμμετεχόντων στη δράση “My beach. Our planet”  για τους σκοπούς παραγωγής συνολικού video της πρωτοβουλίας χωρίς οι εμφανιζόμενοι να λάβουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους.

Απαλλακτική ρήτρα

Η Ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο, οι λειτουργίες και το υλικό της χωρίς περιορισμό, παρέχεται «ως έχει» χωρίς ουδεμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε εγγύησης για πληροφορίες, δεδομένα, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων ή αδιάκοπη πρόσβαση, οποιασδήποτε εγγύησης αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, ακρίβεια, χρησιμότητα ή το περιεχόμενο των πληροφοριών και οποιασδήποτε εγγύησης κυριότητας, μη προσβολής, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ορισμένο σκοπό. Η Pernod Ricard Hellas δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οι λειτουργίες, τα στοιχεία ή το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτήν είναι ενήμερα, ασφαλή, αδιάκοπα ή απαλλαγμένα από σφάλματα ή ότι τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται. Η Pernod Ricard Hellas δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών. Ουδεμία συμβουλή, αποτέλεσμα ή πληροφορία, είτε προφορικώς είτε εγγράφως, που λαμβάνετε από εμάς ή μέσω της Ιστοσελίδας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν παρέχεται ρητώς με τους παρόντες όρους. Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι από την Ιστοσελίδα, το μόνο μέσο που σας παρέχεται είναι η διακοπή της χρήσης της.

Αποκλεισμός ευθύνης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν ευθυνόμαστε εμείς ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές μας, συμβούλους μας, υπαλλήλους μας, εκπροσώπους μας, ή πάροχοι περιεχόμενων ή υπηρεσιών για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία (άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία, παρεπόμενη ή άλλου είδους) προκλήθηκε σε εσάς από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, ή από ιούς που μεταφέρθηκαν στον υπολογιστή σας μέσω της ιστοσελίδας ή άλλων ιστοσελίδων στις οποίες είχατε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε ζημίας που σχετίζεται με το περιεχόμενο που αποστέλλεται, μεταφέρεται, ανταλλάσσεται ή λαμβάνεται από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη ή άλλου προσώπου στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής είτε η εν λόγω απώλεια, βλάβη ή ζημία προκύπτει από σύμβαση, αδικοπραξία, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειάς μας και ακόμα και μας είχε γίνει γνωστή η πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή βλάβης.

Τροποποιήσεις της Ιστοσελίδας

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε για οποιονδήποτε λόγο στον τερματισμό, την αλλαγή, αναστολή ή διακοπή οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιεχομένου της, των στοιχείων ή ωρών διαθεσιμότητάς της. Επίσης δικαιούμαστε να θέσουμε περιορισμούς σε ορισμένα στοιχεία της Ιστοσελίδας ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο της Ιστοσελίδας χωρίς ειδοποίηση ή ποινή.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διάφορα

Οι Όροι Χρήσης και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Κάθε επισκέπτης και χρήστης της παρούσας Ιστοσελίδας συμφωνεί ότι υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων Χρήσης δε συνιστά παραίτηση από τη διάταξη αυτή. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή είναι ανίσχυρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης παραμένουν ισχυροί και έγκυροι.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τη λειτουργία ή τη χρήστη της παρούσας Ιστοσελίδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Pernod Ricard Hellas ΑΒΕΕ

Λ. Ανθούσας
153 51 Παλλήνη
ΑΤΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ: 00 30 210 6601 400
Τηλ: 00 30 210 6601 401